کار تحقیقی‌ را از چند دیدگاه‌ می‌توان‌ دسته‌بندی‌ کرد. یکی‌ از این‌ دسته‌بندی‌ها می‌تواند بر اساس‌ محتوای‌ اطلاعات‌ کار تحقیقی‌ باشد که‌ از این‌ منظر کار تحقیقی‌ به‌ چهار نوع‌ تحقیقی‌، تحلیلی‌، مروری‌ و گردآوری‌ تقسیم‌ می‌شوند:
1. کار تحقیقی تحقیقی‌ (پژوهشی‌): برگرفته‌ از تحقیقی‌ است‌ که‌ به‌تازگی‌ پایان‌ یافته‌ است‌ و چون‌ متکی‌ بر یافته‌های‌ تحقیقاتی‌ است‌، گزارش‌ تحقیق‌ نیز به‌ آن‌ گفته‌ می‌شود.
2. کار تحقیقی تحلیلی‌: این‌ نوع‌ کار تحقیقی‌ که‌ به‌ نام‌ کار تحقیقی‌ نظری‌ نیز شناخته‌ می‌شود، کار تحقیقی‌ای‌ است‌ که‌ مؤلف‌ با استفاده‌ از منابع‌ پژوهشی‌ پیشین‌، نظریة‌ خاصی‌ را در حوزة‌ کار خود مطرح‌ می‌نماید. در این‌ نوع‌ کار تحقیقی‌ نویسنده‌ ممکن‌ است‌ نظریه‌های‌ قبلی‌ را گسترش‌ دهد، آنها را با استفاده‌ از شواهد استحکام‌ بخشد، آنها را به‌شکل‌ دیگری‌ بیان‌ کند یا آنها را مورد تأمل‌ و تردید قرار دهد.
3. کار تحقیقی مروری‌: این‌ کار تحقیقی‌ به‌ تحلیل‌ کلان‌ و ارزیابی‌ انتقادی‌ نوشته‌هایی‌ می‌پردازد که‌ قبلاً منتشر شده‌ است‌. مؤلف‌ کار تحقیقی‌ مروری‌ از طریق‌ مقوله‌بندی‌، یکپارچه‌سازی‌، و ارزشیابی‌ متون‌ منتشر شدة‌ پیشین‌، سیر پیشرفت‌ پژوهش‌های‌ جاری‌ را در جهت‌ روشن‌ ساختن‌ مسئله‌ای‌ مشخص‌ دنبال‌ می‌کند.
4. کار تحقیقی‌ گردآوری‌: این‌ نوع‌ کار تحقیقی‌ صرفاً به‌ گردآوری‌ و انعکاس‌ نقطه‌نظرهای‌ مختلف‌ مندرج‌ در نوشته‌های‌ مرتبط‌ با موضوعی‌ خاص‌ می‌پردازد و در واقع‌ کار تازه‌ای‌ را عرضه‌ نمی‌کند. تفاوت‌ آن‌ با کار تحقیقی‌ تحلیلی‌ این‌ است‌ که‌ به‌ ارائه‌ نظریه‌ جدیدی‌ منتهی‌ نمی‌شود و نیز با کار تحقیقی‌ مروری‌ این‌ تفاوت‌ را دارد که‌ الزاماً به‌ سنجش‌ و ارزیابی‌ کلیه‌ آثار قبلی‌ نمی‌پردازد.
البته‌ علاوه‌ بر 4 مورد ذکر شده‌، گونه‌های‌ دیگری‌ از نوشته‌های‌ مجلات‌ وجود دارند که‌ از فراوانی‌ کمتری‌ برخوردارند؛ نظیر یاداشت‌های‌ انتقادی‌، نقد و بررسی‌، گزارش‌ کوتاه‌ و... که‌ برای‌ پرهیز از اطاله‌ کلام‌ از توضیح‌ آنها خودداری‌ می‌شود (حری‌، 1380).
با توجه‌ به‌ اینکه‌ نوشته‌ حاضر بیشتر بر کار تحقیقی‌ تحقیقی‌ تأکید دارد، لازم‌ است‌ ابتدا اجزاء کار تحقیقی‌ تحقیقی‌ و در ادامه‌ شیوه‌ نوشتن‌ این‌گونه‌ کار تحقیقی‌ها مورد بحث‌ و بررسی‌ واقع‌ شود.
اجزاء کار تحقیقی‌
عنوان‌
عنوان‌ هر اثر جلوه‌ای‌ از هویت‌ آن‌ اثر است‌؛ خواه‌ اثر هنری‌ باشد یا علمی‌. عنوان‌ فشرده‌ای‌ منظبط‌ از مطالب‌ متن‌ است‌ (حری‌، 1380). عنوان‌ باید مختصر، گویا و جذاب‌ باشد تا بتواند علاوه‌ بر ایجاد انگیزه‌ مطالعه‌ در خواننده‌، او را در انتخاب‌ کار تحقیقی‌ مورد نیازش‌ راهنمایی‌ کند.
چکیده‌
چکیده‌ خلاصه‌ کوتاهی‌ از کار تحقیقی‌ همراه‌ با نکات‌ اصلی‌ متن‌ کار تحقیقی‌ است‌ و به‌گونه‌ای‌ تنظیم‌ می‌شود که‌ خواننده‌ را در تصمیم‌گیری‌ برای‌ مراجعه‌ یا عدم‌ مراجعه‌ به‌ اصل‌ کار تحقیقی‌ قادر می‌سازد. محتوای‌ چکیده‌ حاوی‌ مطالبی‌ است‌ که‌ نویسنده‌ کار تحقیقی‌ بر آنها تأکید ورزیده‌ است‌. طول‌ چکیده‌ معمولاً تابع‌ نوع‌ کار تحقیقی‌ در دست‌ چکیده‌نویسی‌ است‌ (نشاط‌، ج‌ 1).
مقدمه‌
مقدمه‌ سرآغاز هر مطلب‌ یا مبحث‌ است‌ و با اشاره‌ به‌ مسائل‌ و مشکلات‌ موجود در آن‌ زمینه‌، یافته‌های‌ قبلی‌ در باره‌ موضوع‌ مورد بحث‌ را به‌ اختصار شرح‌ می‌دهد و در پایان‌ به‌ ارائه‌ راه‌حل‌ می‌پردازد. درواقع‌ پیوند میان‌ نویسنده‌ و خواننده‌ از طریق‌ مقدمه‌ صورت‌ می‌گیرد و ضروری‌ است‌ که‌ روان‌ و جذاب‌ باشد (ابوالحسنی‌، 1381).
متن‌ اصلی‌
متن‌ یا بدنه‌ اصلی‌ کار تحقیقی‌ شامل‌ اهداف‌، روش‌ کار، پیشینه‌ پژوهش‌، محدودیت‌ها و نارسایی‌ها، یافته‌ها و نتیجه‌گیری‌ است‌. بنابر این‌ باید پیام‌ اصلی‌ نویسنده‌ را به‌طور مفصل‌ بیان‌ کند به‌ نحوی‌ که‌ خواننده‌ با مطالعه‌ آن‌ بتواند نتیجه‌ مورد انتظار را دریافت‌ نماید. معمولاً پس‌ از بدنه‌ اصلی‌ کار تحقیقی‌، یعنی‌ در پایان‌ کار تحقیقی‌ یا تحقیق‌ از کسانی‌ که‌ در تهیه‌ نوشته‌ یا تحقیق‌ به‌ او کمک‌ کرده‌اند تشکر و قدردانی‌ می‌کند. آخرین‌ بخش‌ کار تحقیقی‌ فهرست‌ مآخذ می‌باشد.
شیوه‌ نوشتن‌ کار تحقیقی‌
برای‌ نوشتن‌ کار تحقیقی‌، باید مراحل‌ و اقداماتی‌ به‌صورت‌ گام‌ به‌ گام‌ طی‌ کنیم‌ که‌ در اینجا به‌ بررسی‌ آنها می‌پردازیم‌:
1. مشخص‌ کردن‌ موضوع‌ کلی‌ .
داشتن‌ انگیزه‌ لازم‌ برای‌ یافتن‌ موضوع‌ مناسب‌ و توجه‌ به‌ نیازهای‌ جامعه‌ از مسائل‌ مهم‌ در این‌ مرحله‌ است‌.
2. بررسی‌ و تحلیل‌ موضوع‌ به‌لحاظ‌ ارزشمندی‌ و امکان‌پذیری‌.
برای‌ ارزشیابی‌ و امکان‌پذیر بودن‌ نگارش‌ کار تحقیقی‌ می‌توان‌ چند سؤال‌ طرح‌ کرد:
موضوع‌ کار تحقیقی‌ تا چه‌ اندازه‌ ارزشمند و بدیع‌ است‌؟ از چه‌ جنبه‌ای‌ و برای‌ چه‌ کسانی‌ مفید خواهد بود؟ آیا تهیه‌ چنین‌ کار تحقیقی‌ای‌ امکان‌پذیر است‌ و موانع‌ ومشکلات‌ احتمالی‌ انجام‌ کار کدام‌ است‌؟ در صورتی‌ که‌ بتوانیم‌ برای‌ این‌ پرسش‌ها پاسخی‌ مناسب‌ بیابیم‌، طبیعتاً مراحل‌ نوشتن‌ آسانتر خواهد بود.
3. طرح‌ریزی‌ مقدماتی‌ و تدوین‌ ساختار کلی‌
تهیه‌ فهرست‌ مقدماتی‌ مطالب‌، تهیه‌ عنوان‌ بخش‌های‌ اصلی‌ و فرعی‌، توجه‌ به‌ هدف‌ و طیف‌ مخاطبین‌، هماهنگی‌ بین‌ ساختار و نوع‌ کار تحقیقی‌ و مشورت‌ با افراد صاحب‌نظر از مواردی‌ است‌ که‌ در این‌ مرحله‌ باید در نظر گرفته‌ شود.
4. تعیین‌ برنامه‌ زمانی‌ برای‌ انجام‌ کار (مدیریت‌ زمان‌)
زمانبندی‌ مناسب‌ و انجام‌ مرحله‌ به‌ مرحله‌ کارها از مسائلی‌ است‌ که‌ تهیه‌ و تدوین‌ کار تحقیقی‌ را در مدت‌ زمان‌ از پیش‌ تعیین‌ شده‌ امکان‌پذیر می‌سازد.
5. جستجو برای‌ یافتن‌ منابع‌ اطلاعاتی‌ پایه‌
منابع‌ اطلاعاتی‌ پایه‌ شامل‌ دایره‌المعارف‌های‌ موضوعی‌، خلاصه‌ کار تحقیقی‌ و... است‌.
6. جستجو برای‌ یافتن‌ اطلاعات‌ مرتبط‌ (تهیه‌ کتابشناسی‌ مقدماتی‌)
پس‌ از مطالعه‌ و بررسی‌ منابع‌ پایه‌، با استفاده‌ از برگه‌دان‌ کتابخانه‌ و یا از طریق‌ جستجو در شبکه‌های‌ اطلاعاتی‌ (اینترنت‌) می‌توان‌ کتابشناسی‌ اولیه‌ را تهیه‌ و منابع‌ اطلاعاتی‌ تخصصی‌ را شناسایی‌ و گردآوری‌ کرد.
7. مطالعه‌ منابع‌ اطلاعاتی‌ مهم‌ و مرتبط‌ برای‌ محدود و مشخص‌ کردن‌ موضوع‌ و رویکرد کار تحقیقی‌.
با مطالعه‌ منابع‌ اطلاعاتی‌ اصلی‌ و کلیدی‌ می‌توان‌ دامنه‌ موضوعی‌ را مشخص‌ کرد. علاوه‌ بر این‌ اعتبار و غنای‌ کار تحقیقی‌ بستگی‌ به‌ منابعی‌ دارد که‌ مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد.
8. مطالعه‌ عمیق‌ منابع‌ گردآوری‌ شده‌ و یادداشت‌برداری‌ هدفمند
9. مرتب‌ کردن‌ یادداشت‌ها بر اساس‌ فهرست‌ مطالب‌ و بازنگری‌ و پالایش‌ آنها
10. نوشتن‌ متن‌ کار تحقیقی‌ (نسخه‌ اولیه‌)
بهتر است‌ نوشتن‌ کار تحقیقی‌ با مطالب‌ ساده‌تر شروع‌ و از پرنویسی‌ و اطاله‌ کلام‌ خودداری‌ شود. توجه‌ به‌ هدف‌، ساختار و مخاطب‌ و رعایت‌ انسجام‌ و پیوند منطقی‌ میان‌ بخش‌ها و پاراگراف‌ها و رعایت‌ آیین‌ نگارش‌ صحیح‌ از نکات‌ مهمی‌ است‌ که‌ نویسنده‌ کار تحقیقی‌ باید به‌ آن‌ توجه‌ کند.
11. مرور متن‌ اولیه‌ و اصلاح‌ آن‌ (تهیه‌ نسخه‌ دوم‌)
بسیاری‌ از صاحب‌نظران‌ پیشنهاد می‌کنند که‌ پس‌ از آماده‌ شدن‌ نسخه‌ اولیه‌، یک‌ یا چند روز کار تحقیقی‌ را کنار بگذاریم‌ و پس‌ از آن‌ به‌ بررسی‌ و مرور کار تحقیقی‌ بپردازیم‌. هنگام‌ بررسی‌ کار تحقیقی‌ باید جملات‌ و پارگراف‌های‌ غیر ضروری‌ حذف‌ شوند و نکات‌ مهم‌ کار تحقیقی‌ در مقایسه‌ با کار تحقیقی‌ دیگر برجسته‌ شود. توالی‌ و ترتیب‌ مطالب‌ به‌ درستی‌ کنترل‌ شود.
12. مشورت‌ با افراد متخصص‌ و صاحب‌نظر و اصلاح‌ نهایی‌ کار تحقیقی‌
13. تهیه‌ و تدوین‌ چکیده‌، کلیدواژه‌، مقدمه‌ و فهرست‌ مآخذ و در پایان‌ تهیه‌ نسخه‌ نهایی‌ کار تحقیقی‌
نکته‌ قابل‌ تأمل‌ در این‌ مورد این‌ است‌ که‌ تمام‌ موارد ذکر شده‌ در این‌ بند باید پس‌ از اتمام‌ نوشتن‌ متن‌ اصلی‌ صورت‌ گیرد، و در واقع‌ چکیده‌ برگرفته‌ از کل‌ متن‌ است‌، و مقدمه‌ بر اساس‌ متن‌ نوشته‌ شده‌ تهیه‌ می‌گردد، در حالی‌که‌ گاهی‌ اوقات‌ برخی‌ افراد در پاسخ‌ به‌ فراخوان‌ کار تحقیقی‌ سمینارها و کنفرانس‌ها ابتدا چکیده‌ یا خلاصه‌ کار تحقیقی‌ خود را تهیه‌ و ارسال‌ می‌کنند و اگر چکیده‌ کار تحقیقی‌ مورد قبول‌ برگزار کنندگان‌ واقع‌ شد اقدام‌ به‌ تهیه‌ متن‌ کامل‌ کار تحقیقی‌ می‌کنند که‌ این‌ کار مسلماً ساختار و محتوای‌ کار تحقیقی‌ لطمه‌ خواهد زد. همچنین‌ در خصوص‌ فهرست‌ مآخذ باید توجه‌ داشت‌ که‌ یکی‌ از اصول‌ اخلاقی‌ و مهم‌ در نگارش‌، استناد به‌ منابع‌ و مآخذی‌ است‌ که‌ در حین‌ کار مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد. استناد و ذکر منابع‌ مورد استفاده‌ علاوه‌بر ارج‌ نهادن‌ به‌ آثار دیگران‌، باعث‌ افزایش‌ اعتبار و ارزش‌ اثر خواهد شد.
14. انتخاب‌ مجله‌ مناسب‌ و ارسال‌ کار تحقیقی‌ برای‌ چاپ‌ و انتشار آن‌ (فتاحی‌، 1384).
توجه‌ به‌ سابقه‌، درجه‌ اعتبار ( علمی‌- پژوهشی‌، ترویجی‌ و...) و خط‌مشی‌ مجله‌ (گرایش‌ موضوعی‌)، مدت‌ زمان‌ انتظار برای‌ چاپ‌ کار تحقیقی‌، از نکاتی‌ است‌ که‌ هنگام‌ انتخاب‌ مجله‌ باید مد نظر گرفته‌ شود.
معیارهای‌ کنترل‌ طرح‌ و ساختار اولیه‌ کار تحقیقی‌
اگر بخواهیم‌ بر اساس‌ پژوهشی‌ که‌ در حوزه‌ موضوعی‌ مورد علاقه‌ خود انجام‌ داده‌ایم‌، کار تحقیقی‌ بنویسیم‌، می‌توانیم‌ با طرح‌ چند سؤال‌ به‌ ارزیابی‌ طرح‌ و ساختار اولیه‌ کار تحقیقی‌ بپردازیم‌.
- دلیل‌ انجام‌ تحقیق‌ چه‌ بود؟
- چه‌ فرضیه‌هایی‌ مورد آزمایش‌ قرار گرفتند و چه‌ نتایجی‌ به‌دست‌ آمد؟
- چه‌ روش‌هایی‌ مورد استفاده‌ قرار گرفت‌ و اطلاعات‌ چگونه‌ جمع‌آوری‌ شد؟
- چه‌ پیشنهادهایی‌ برای‌ انجام‌ این‌گونه‌ پژوهش‌ها در آینده‌ وجود دارد؟
همانطور که‌ می‌دانیم‌ هر نویسنده‌ای‌ به‌ قصد چاپ‌ و نشر کار تحقیقی‌اش‌ در مجلات‌ معتبر دست‌ به‌ قلم‌ برده‌ و مطلبی‌ را می‌نویسد. از طرف‌ دیگر می‌دانیم‌ که‌ هر مجله‌ای‌ با توجه‌ به‌ خط‌مشی‌ خود، کیفیت‌ و محتوای‌ کار تحقیقی‌ دریافت‌ شده‌ را مورد بررسی‌ و ارزشیابی‌ قرار می‌دهد. بنابراین‌ بهتر است‌ پرسش‌هایی‌ که‌ از طرف‌ داوران‌ مجله‌ برای‌ ارزیابی‌ کار تحقیقی‌ مطرح‌ می‌شوند، پیشاپیش‌ از سوی‌ نویسنده‌ مطرح‌ و به‌ آنها پاسخ‌ مناسب‌ داده‌ شود. این‌ روش‌ علاوه‌ بر صیقل‌ خوردن‌ کار تحقیقی‌ باعث‌ می‌شود تا نارسایی‌های‌ احتمالی‌ آن‌ برطرف‌ شده‌ و از استحکام‌ لازم‌ برخوردار گردد.
کلام‌ آخر
برای‌ نوشتن‌ باید از همین‌ امروز شروع‌ کرد. بنویسید، بنویسید، اصلاح‌ کنید و باز بنویسید و اصلاح‌ کنید تا ترس‌ از نوشتن‌ را از بین‌ برده‌ و به‌ مرحله‌ ورزیدگی‌ برسید. هیچ‌وقت‌ انتظار نداشته‌ باشید که‌ بدون‌ تمرین‌ عملی‌، اولین‌ نوشته‌ شما بی‌عیب‌ و نقص‌ از کار درآید و مطمئن‌ باشید نویسندگان‌ سرشناسی‌ که‌ امروز با آثار ارزشمند آنها آشنا هستیم‌ نیز این‌ مراحل‌ را گام‌ به‌ گام‌ سپری‌ کرده‌اند. بنابراین‌ اگر می‌خواهید در این‌ راه‌ موفقیتی‌ کسب‌ نمایید، بدون‌ هیچ‌ وقفه‌ و تردیدی‌ از همین‌ حالا قلم‌ را بردارید و شروع‌ به‌ نوشتن‌ کنید. سخن‌ آخر اینکه‌ بنویسید، بنویسید، اصلاح‌ کنید و باز بنویسید
دسته ها : کتابخانه
دوشنبه اول 7 1387

راهنمای نگارش مقاله
عنوان( Title):
- عنوان باید علمی کامل و جامع و مطابق محتوای مقاله باشد.
- در عنوان باید متغیرهای اصلی (وابسته و مستقل) ذکر گردد.

چکیده (Abstract):
- چکیده باید شامل بخشهای مقدمه، روش، نتایج و بحث باشد.
- چکیده حداکثر 250 کلمه باشد (بین250–150 کلمه) مقدمه 20% - روش ها 30% نتایج 25% - بحث 15%
کلمه های کلیدی (Keywords):
تعداد کلید واژه ها بین 3 تا 10 کلمه فارسی پیشنهاد می‌گردد.

مقدمه ( Introduction):
خصوصیات مورد نظر در تدوین مقدمه عبارتند از:
- حجم مقدمه مقاله از یک پنجم کل مقاله تجاوز نکند. (حداکثر یک صفحه)
- اهداف مطالعه که در مقدمه بیان می شود، بایستی همان مواردی باشد که در قسمت نتایج به آنها پرداخته می شود.
- اهداف جزیی یا فرضیه ها یا پرسش ها باید به طور کامل در مقدمه آورده شود.
- در صورتی که کلمات مخفف نا آشنا در مقدمه به کار رفته باشد می بایستی واژه لاتین در کنار آن کلمه نوشته شود.
- بیان مسأله با ویژگی‌های آن وهمچنین ضرورت انجام مطالعه ذکر شود.
- سابقه علمی موضوع به طور خلاصه ذکر گردد.
- بایستی از اطلاعات گسترده و غیراختصاصی و توصیف مفاهیم، همچنین ارائه جدول و تصویر در مقدمه پرهیز شود.

مواد و روش ها (Methods & Materials):
این بخش به ترتیب:
- نوع مطالعه، روش پژوهش، جامعه مورد مطالعه و معیارهای انتخاب نمونه، حجم نمونه و نحوه نمونه‌گیری ابزار و روش گردآوری داده‌ها، اعتبار و اعتماد علمی ابزار تحقیق، زمان و مکان نمونه‌گیری، نحوه انجام آزمایشها، آزمون‌های آماری وسیستم نرم‌افزاری بکارگرفته شده‌ می‌باشد.
- ذکر متغیرهای مورد مطالعه، چگونگی کنترل آنها، تعداد گروه های مورد مطالعه و شاهد با توجه به نوع مطالعه، روش و نوع نمونه گیری اندازه و حجم نمونه، چند سویه بودن پژوهش و روش اجرای آن و چگونگی همسان‌ سازی گروه‌ها برحسب نوع پژوهش ذکر شود و میزان دقت و اطمینان مورد ظر در محاسبه حجم نمونه معرفی گردد.

نتایج (Results ):
- نتایج با نظم و ترتیب منطقی و بدون توجیه و تفسیر و براساس اهداف یا سئوالات ذکر شده در مقدمه بیان شود.
- از ذکر P-value در مواردی که نتایج معنی‌دار نبوده خودداری شود. مقدار P-value همراه سطح اطمینان بیان شود.
- هر یافته فقط به یک شکل (یا در متن یا جدول و نمودار) ارائه گردد. (هر 1000 کلمه یک جدول)
- گزارش‌میانگین‌ها همراه باانحراف معیارذکرگردد.

بحث (Discussion ):
- آثار و اهمیت یافته های بدست آمده و همچنین محدودیتهای آن توضیح داده شود. در این بخش از ذکر تکرار نتایج به شکلی که در قسمت نتایج آمده است، خودداری گردد.
- در بحث علت تشابه و تفاوت نتایج مقاله با تحقیق های دیگران توضیح داده شود.
- در بحث موارد کاربرد علمی و قابلیت تعمیم پذیری نتایج بدست آمده توضیح داده شود.
- باتوجه به نتایج، بایستی پاسخ قاطعی به سئوالهای مقدمه داده شود.

منابع (References ):
جهت درج منابع در مقاله ها در حال حاضر در دانشگاههای کشور بیشتر از روش Vancouver یا روش شماره‌گذاری استفاده می‌شود.

خلاصه انگلیسی (Abstract ):
- عناوین در چکیده انگلیسی مشابه چکیده فارسی است وحجم آن حداکثر 250 کلمه و باید تطابق کامل با متن چکیده فارسی داشته باشد.

دسته ها : کتابخانه
دوشنبه اول 7 1387

دفاع مقدس

دفاع مقدس

دفاع مقدس

دسته ها : عکس
دوشنبه اول 7 1387
میشمارم روزها رو غمگین تو ولی .....
گفتی یا اندازه آروزهات تلاش کن
یا آرزوهات رو اندازه تلاشت کن
اگه بگم بی معرفتی ناراحت میشی ....
شاید اینقده بقیه دوست دارن دوست داشتن من رنگی نداره برات ..میدونم برات عجیبه اینهمه اصرار و خواهش
اینهمه خواستن دستات بدون حتی نوازش....دلم خیلی گرفته اما تو ...حتی یه جواب به اس ام اس دلگیری من ندادی ...شاید هم میخواستی جواب بدی ولی باز مثل دفعات قبل یادت رفت ...
زلزله اومد ....چه آرزویی کردم برای خودم ...
نمیدونم چقدر باید منتظر باشم ....
دورم از تو اما با تو لحظه ها رو زنده هستم
از تو با خدا می خونم
تو خیالت توی حالت
باز توی کما می مونم
شاید این کما تا آخر عمر برام ادامه داشته باشه ....آخ که چقدر سخته خدا ....نکنه تو هم من رو یادت رفته ..نکنه تو هم مثل اون اصلا به یادم نباشی .....نکنه...
دوشنبه اول 7 1387

موج اگر می دانست ساحل هیچ وقت دستش را نمی گیرد هرگز برای رسیدن نفس نفس نمی زد.

نیاسائید ، زندگی در گذر است . بروید و دلیری کنید ، پیش از آنکه بمیرید ، چیزی نیرومند و متعالی از خود بجای گذارید ، تا بر زمان غالب شوید . (گوته)

لبخند، حتی زمانیکه بر لبان یک مرده می نشیند ، بازهم زیباست . (کریستیان بوبن)

افلاطون می گه: " اگه با دلت چیزی یا کسی رو دوست داری زیاد جدی نگیرش، چون ارزشی نداره، چون کار دل دوست داشتنه، مثل کار چشم که دیدنه، اما اگه یه روز با عقلت کسی رو دوست داشتی، اگه عقلت عاشق شد، بدون که داری چیزی رو تجربه می کنی که اسمش عشقه."

خدایا اضطراب های بزرگ غم های ارجمند و حیرت های عظیم بر روح ام عطا کن و لذت ها را به بندگان حقیرت ببخش و دردهای عزیز بر جانم ریز (دکتر شریعتی)

دسته ها : جملات پرمغز
دوشنبه اول 7 1387

راهنمای نگارش پایان نامه

1- باید تمامی مشخصات مربوط به متن پایان‌نامة تایپ‌شده، اعم از مشخصات دانشجو، اساتید راهنما و مشاور، عنوان پایان‌نامه و ... دقیقاً مطابق با پروپوزال تصویب‌شدة دانشجو باشد. براساس آیین‌نامه، برای انجام هرگونه تغییر در مشخصات فوق، باید قبلاً فرم مخصوص درخواست از ادارة آموزش دریافت شده و پس از تکمیل توسط دانشجو و تأیید توسط استاد راهنما، در شورای آموزشی پژوهشی دانشکدة پزشکی مورد تصویب قرار گیرد.
2- حروفچینی و صفحه‌آرایی باید در برنامة میکروسافت-وُرد (نسخه‌های 2000، XP، 2003 یا جدیدتر) انجام گیرد. تایپ در برنامه‌هایی از قبیل زرنگار قابل قبول نیست. هنگام تسویه حساب، باید آخرین نسخة کامپیوتریِ مربوط به پایان‌نامة اصلاح‌شده به‌صورت یک فایل واحد (مشتمل بر خلاصة فارسی و انگلیسی، صفحة عنوان، فهرست، تمامی فصل‌ها، جداول، نمودارها، منابع و مآخذ و ...) به‌انضمام دو فایل دیگر، یکی محتوی خلاصة فارسی و دیگری محتوی خلاصة انگلیسی بر روی فلاپی یا CD تحویل واحد پژوهش و پایان‌نامه‌ها گردد.
3- قلم[1] متن پایان‌نامه باید لوتوس یا کُمپ‌سِت معمولی و اندازة آن 13 باشد. همچنین، فاصلة خطوط از هم[2] یک‌ونیم برابر است. فاصلة متن از کنارة صفحات عبارتند از 4 سانتی‌متر ازپایین، 4 سانتی‌متر از راست، 4 سانتی‌متر از بالا و 2 سانتی‌متر از چپ. نحوة قرارگیری صفحة خلاصة انگلیسی و صفحة عنوان انگلیسی در انتهای پایان‌نامه همانند کتاب‌های انگلیسی است یعنی اگر پایان‌نامه از آخر ورق زده شود، روی آنها به‌طرف بالا قرار می‌گیرد. بنابراین، در این صفحات باید فاصلة متن از طرف چپ 4 سانتی‌متر و از طرف راست 2 سانتی‌متر باشد.
تذکر: کلیة مطالب این راهنما با رعایت اصول ذکر شده چاپ شده است.
4- کلیة بخش‌های پایان‌نامه کاملاً ساده و بدون کادر[3] بوده و سرصفحه[4] و پانویس[5] ندارند. قبل از شروع هر فصل و همچنین قبل از شروع بخش مراجع، یک صفحة سفید بدون کادر که شماره و نام فصل یا عنوان "مراجع" با اندازة درشت و خوانا در آن درج شده قرار می‌گیرد. شمارة صفحات در پایین و وسط اوراق درج می‌شوند. شروع شمارة صفحه از ابتدای فصل اول و پایان آن، انتهای بخش مراجع می‌باشد. صفحات سفید عناوین فصول که قبل از هر فصل قرار می‌گیرند، نباید شمارة صفحه داشته باشند.
5- تمامی بخش‌های پایان‌نامه (ازجمله جداول، نمودارها، شکل‌ها، اعداد، شمارة صفحات و ...)، باید کاملاً فارسی بوده و تاحد امکان از لغات فارسی استفاده شود مگر در مواردی که معادل فارسی واضح و مصطلح برای آنها یافت نشود و یا استفاده از کلمة فارسی به مفهوم اصلی صدمه بزند
تذکر: درمورد شکل‌ها و نمودارهایی که مربوط به تحقیق دانشجو نیستند و معمولاً در فصل مقدمه مورد استفاده قرار می‌گیرند، ترجمة فارسی آنها الزامی نیست.
واژة انگلیسی معادل اصطلاح علمی به‌کار برده شده را باید در اولین محلی که مورد استفاده قرار می‌گیرد، به‌صورت زیرنویس[6] درج نمود. به‌عنوان مثال: "این تحقیق، یک کارآزمایی بالینی کور دو سویه[7] به‌شمار می‌رود." در مورد استفاده از کلمات اختصاری نیز باید در اولین محل مورد استفاده، عنوان کامل اصطلاح نوشته شده و در جلوی آن، در داخل پرانتز کلمة اختصاری درج شود. در این مورد نیز واژة کامل انگلیسی را باید به‌صورت زیرنویس در پایین صفحه نوشت. مثلاً: "از آزمون ازدیاد حساسیت تأخیری (آزمون DTH)[8] برای ارزیابی عملکرد ایمنی سلولی استفاده می‌شود." بدیهی است که در محل‌های بعدی فقط کلمة اختصاری انگلیسی نوشته می‌شود.
در متن، باید نام اشخاص به فارسی نوشته شود و تلفظ انگلیسی آن به‌صورت زیرنویس (با ذکر شماره در متن و آوردن نام در پایین صفحه) نگاشته می‌شود. مثلاً: "در تحقیقات دکتر روزنبرگ[9] مشخص شد که فاکتور اکتیوین مترشحه از غدد جنسی سبب پسروی این ناحیه می‌شود [20]." البته لازم به‌ذکر است که معمولاً ذکر نام محققین هیچ ضرورتی ندارد زیرا می‌توان با توجه به شمارة منبع که در آخر جمله می‌آید و مراجعه به قسمت منابع، به مشخصات کامل محقق دست یافت مثلاً می‌توان مثال ذکر شده را به‌صورت زیر نوشت: "تحقیقات نشان داده‌اند که فاکتور اکتیوین مترشحه از غدد جنسی سبب پسروی این ناحیه می‌شود [20]."
6- باید صفحات بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، صفحة عنوان، تقدیر و تشکر و چکیدة فارسی، چکیدة انگلیسی و صفحة عنوان انگلیسی بدون شماره‌صفحه باشند. در مورد فهرست، بهتر است از شماره‌گذاری براساس حروف ابجد (الف، ب، ج، د، ه، ...) استفاده شود. شماره‌گذاری اصلی از ابتدای فصل اول (مقدمه) شروع می‌شود.
7- کلیة جداول، نمودارها و شکل‌ها به‌طور جداگانه (جداول جدا، شکل‌ها جدا و نمودارها جداگانه) و به‌ترتیب شماره‌گذاری می‌شوند. شماره‌گذاری به‌این طریق است که ابتدا شمارة فصل و بعد شمارة ترتیب قرارگیری ذکر می‌شود. مثلاً پنجمین شکل مورد استفاده در فصل دوم به‌صورت "شکل 2-5: ..." شماره‌گذاری می‌گردد. بعد از شمارة شکل، توضیح مختصری از محتویات شکل، نمودار یا جدول ارائه می‌شود. عناوین توضیح جداول در بالای جدول نوشته می‌شوند و عناوین توضیح نمودارها و شکل‌ها در زیر نمودار یا شکل درج می‌شوند.
8- ضمائم پایان‌نامه با حروف ابجد شماره‌گذاری می‌شوند. شکل‌ها و جداول موجود در هر ضمیمه نیز با توجه به شمارة ضمیمه، شماره‌گذاری خواهند شد. مثلاً سومین جدول موجود در ضمیمة ج به‌صورت "جدول ج-3: ..." شماره‌گذاری می‌گردد.
9- روابط ریاضی و فرمول‌ها نیز با توجه به فصل مربوطه و ترتیب قرارگیری، شماره‌گذاری می‌شوند. به‌عنوان مثال: "(رابطة 3-7)" نشان دهندة هفتمین فرمول در فصل سوم است.
10- تعداد صفحات در مورد دکتری عمومی بدون احتساب فهرست، چکیده‌ها و منابع حداقل 40 صفحة استاندارد و در مورد دکتری تخصصی حداقل 50 صفحة استاندارد می‌باشد.
11- تعداد خطوط در هر صفحه بین 16 تا 22 خط است.
بخش‌های مختلف پایان‌نامه
پایان‌نامه از بخش‌های زیر تشکیل شده است که به‌ترتیب ذکرشده پشت سر هم قرار می‌گیرند:
1- صفحة بسم الله الرحمن الرحیم
2- صفحة عنوان به فارسی (باید دقیقاً همانند صفحة اول این راهنما چاپ شود. از ذکر القابی مثل استاد گرانقدر، به‌راهنمایی استاد ارجمند، جناب آقای، سرکار خانم و ... اجتناب شود.)
3- کپی برگة نمرة جلسة دفاع از پایان‌نامه تکمیل‌شده توسط اساتید راهنما و مشاور، مدیر گروه یا نمایندة ایشان، معاون آموزشی و پژوهشی مربوطه یا نمایندة ایشان .
4- تقدیر و تشکر (حداکثر 3 صفحه باشد)
5- چکیدة فارسی (چکیدة فارسی باید دارای چهار بخش باشد که این بخش‌ها با عناوین زیر از یکدیگر جدا شده‌اند: مقدمه، روش کار، نتایج و نتیجه‌گیری، کلمات کلیدی. تعداد کل کلمات با احتساب کلماتی مثل "در، به، از، و، یا" باید بین 200 تا 300 کلمه بوده و ترجیحاً در یک صفحه چاپ شوند.)
6- فهرست
7- فصل اول: مقدمه (در ابتدای این فصل، قسمتی به‌نام پیشگفتار وجود دارد که در آن موضوع پایان‌نامه مختصراً بحث شده و اهمیت موضوع پژوهش، فرضیات و اهداف مورد مطالعه و شرح مختصری از پیشینه و مطالعات انجام‌شده در آن ذکر می‌شود. در قسمت دوم این فصل که کلیات نام دارد، مطالب علمی مرتبط با موضوع که قبل از ورود به بحث لازمند، ذکر می‌شود. مثلاً اطلاعات آناتومی و فیزیولوژی در این قسمت نوشته می‌شوند)
8- فصل دوم: بررسی متون (که در حقیقت، مروری بر مطالعات انجام شده است و فقط مقالات، پایان‌نامه‌ها و متونی در آن ذکر می‌شوند که مستقیماً با موضوع پایان‌نامه ارتباط پیدا می‌کنند.)
9- فصل سوم: روش کار (مواردی که در این فصل مطرح می‌شوند عبارتند از: نوع پژوهش، محیط و مواد پژوهش، حجم نمونه و روش نمونه‌گیری، روش جمع‌آوری اطلاعات، روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و انواع آزمون‌های آماری و مراحل انجام کار.)
10- فصل چهارم: نتایج (در این قسمت، نتایج به‌دست‌آمده از تحقیق بیان شده و جداول، نمودارها و نتایج آزمون‌های آماری نوشته می‌شوند.)
11- فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری (در این فصل، نتایج حاصله مورد بحث و بررسی قرار گرفته و این نتایج با نتایج حاصل از سایر مطالعات مقایسه می‌شوند. محدودیت‌های پژوهش، نتیجه‌گیری نهایی و ارائة پیشنهادات نیز در این فصل گنجانده می‌شوند.)
12- ضمائم (در صورت نیاز)
13- مراجع (راهنمای کامل نحوة نگارش منابع موجود است و دانشجویان می‌توانند آنرا تهیه و مطالعه نمایند. لازم به ذکر است که در شماره‌گذاری منابع باید از سبک ونکوور استفاده شود و شمارة منابع در داخل علامت کروشه قرار گیرد. مثلاً: "در جوامع پیشرفته، سرطان دومین عامل مرگ‌ومیر به‌شمار می‌رود [12]. ...")
14- خلاصة انگلیسی (این خلاصه باید دقیقاً ترجمة همان خلاصة فارسی باشد و دارای چهار بخش Introduction، Method، ‍Results and Conclusion و Keywords است)
15- صفحة عنوان به انگلیسی.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] font
[2] line-spacing
[3] border
[4] header
[5] footer
[6] footnote
[7] double-blinded clinical trial
[8] Delayed Type Hypersensitivity test (DTH test)
[9] Dr. Rosenberg AJ.

دسته ها : کتابخانه
دوشنبه اول 7 1387
X